Annen Falkberget-litteratur» Christianus Sextus forlag

NB!
Denne siden er dessverre ikke oppdatert siden 2012, men det vil bli ordnet etter hvert.

Det er i tiden etterpå kommet en rekke utgivelser.

HANS SVENNE:

Johan Falkberget utenfor Norge

Med bind II avslutter bibliografen Hans Svenne fra Drammen sitt store arbeid med å samle alt som er skrevet av og om forfatteren Johan Falkberget, 1879-1967. Bind I omhandler Johan Falkberget i Norge, Univeristetbiblioteket i Oslo 1993.

Bibliografen har arbeidet i 30 år med å ferdigstille de to manuskriptene. De to bindene dekker nær 550 sider og følger forfatteren fra hans første fortelling, Hytten ved Vesle-Klætten, som stod på trykk i rørosavisa Fjeld-Ljom i 1899, og fram til 2009.

110 år med Johan Falkberget; hans bøker, når de kom, oversettelser til 23 språk og hans bidrag i publikasjoner, hefter, blad, anmeldelser, brev, hilsninger etc.., alt samlet mellom to permer, en glimrende oversikt over hvem forfatteren hadde kontakt med, og hvem som har skrevet artikler når og hvor. Det er kvintesensen i Hans Svenne sine to bind av og om Johan Falkberget i og utenfor Norge.      Et oppslagsverk for alle Falkberget-elskere!

kr_220     Kr 220,- pluss porto

 


Helge Nordahl

Begynnersjel og sjeleleder

Et Victor Hugo-motiv i Johan Falkbergets diktning

I boka viser forfatteren det litterære slektskapet mellom Victor Hugo og Johan Falkberget og dokumenterer at dikteren på Ratvolden var internasjonalt orientert og fortsatt er nyskapende og aktuell. Gjennom en omfattende analyse påpeker Helge Nordahl at det sentrale motivet i De elendige også er et bærende element i Brændoffer, Den fjerde nattevakt, Christianus Sextus og Nattens brød. Illustrert

kr_240 Kr 240,- pluss porto