Om Åse Juveli Berg

Mangesysler i utkant-Norge, nå mer og mindre alderspensjonist.
Vit.ass. NTH til 1978.
Gardkone. Lektor Røros vgs. (1979 – 2012) med matematikk, fysikk, mekanikk, teknisk engelsk, naturfag og kjemi som fag, store deler av tiden på yrkesfaglig studieretning. Leder av RadiOs miljølaboratorium etablert etter Tsjernobylulykken i 1986, etter hvert med hovedfelt radon fra 1987, nå enkeltmannsforetaket Dr.ing. Åse Berg, Miljø og Litteratur.
Omvisnings- og salgsansvarlig for Falkbergetmuseet (Ratvolden) i Rugeldalen (1989 – 2012). Kafe- og butikkdrift ved museet. Sekretær for Litteraturfest Røros – Falkbergets rike (2008 – 2011).
Feltarbeider for NIVA fra ca. 1990, nå for DMF (Direktoratet for mineralforvaltning), på gruveforurensing i Røros.
Diverse verv i representantskap og styrer innen matforskning etter Tsjernobylulykken og etter at jeg, for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, var medlem av Styringsgruppa for «Konkurransestrategier for Norsk mat» (1992 – 1994), satt i gang av Landbruksdepartementet før siste EU avstemming. Jeg slutter i disse dager som styreleder for Stiftelsen for Landbrukets Næringsmiddelforskning (SLNF) og styreleder for Matforsk Eiendom AS. Daglig leder for SLNF fortsetter jeg antakelig med til over nyttår til vi får avsluttet årsoppgjør for 2015.

Om meg

Selv om jeg gikk reallinja på gymnas og studerte kjemi på NTH, har jeg alltid vært opptatt av litteratur, kultur, natur og miljø.
Arkitektstudenten på NTH viste seg å være odelsgutt fra Rugeldalen. Miljøbevisste, med et nøkternt levesett, var ikke valget så vanskelig da det ble aktuelt for oss å ta over gården med sau i 1978. (Vi ga oss med sauen i 2006 da Jon ble operert for hjernesvulst, reoperert i 2008, men det har gått fint.)

Og som kultur- og lokalbevisste, var det heller ikke vanskelig å engasjere oss sterkt sammen med andre ildsjeler i arbeidet med å se på bygdas ressurser gjennom en studiering i Selskapet for Norges Vel, da Røros kommune tok imot Johan Falkbergets hjem som testamentarisk gave, Ratvolden, i 1988.
Rugeldalens store ressurs var og er jo Johan Falkberget. Vi var med å stifte Rugeldalen Utviklingsselskap as som tok over omvisningene på Ratvolden fra 1989.

Og dermed startet mitt Falkberget-engasjement. Ikke bare forholdene omkring Falkbergets liv og virke, men også for litteraturen hans. Og koblingen mellom litteraturen og den kulturen og naturen vi har rundt oss her i Rugeldalen, ved Nordgruvene, i Røros og i hele det landskapet som utgjør Falkbergets rike. Dette har resultert i en rekke tur- og temaopplegg, foredrag og lysbilledkåserier. Jeg har lest Falkberget med ulike «øyne». «Blomsterøynene» har kanskje vært viktigst i perioder, noe som har resultert i at jeg i mange år hatt blomstervandringer i Falkbergets rike, både rent fysisk og som billedkåserier. Om ikke så altfor lenge kan det kanskje bli en bok. Fotografering er en av mine interesser.

En bok har jeg allerede gitt ut: «I loddsnorens tegn». En bok med Falkbergetsitater, illustrert av Adresseavisens tegner JanO.

Og en bok har jeg vært med på å skrive: «Kvinneblikk på atomenergi».

I 2011 fikk Jon og jeg Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs minnemedalje i gull for «kulturbevaring og kulturskaping i Røros kommune».

Og så fikk vi Røros kommunes kulturpris 2014 for vår «mangeårige innsats på Ratvolden og Johan Falkbergets diktning».