Kjøp Bøker

«I loddsnorens tegn»

Falkbergetsitater i utvalg ved Åse Berg, illustrert av JanO. 140 s. Fargeill.

Da Johan Falkberget avsluttet ”An-Magritt” i det okkuperte Norge høsten 1940, brukte han lang tid på å finne riktig slutt. Det ble

– – – Det oppreiste sinn står i loddsnorens tegn.

De mer enn 600 sitatene som er presentert i boka, er hentet fra de tre mest kjente romanene: Den fjerde nattevakt, Christianus Sextus og Nattens brød.

Åse Berg sier:

Mange av bøkene har jeg lest om og om igjen. Og hver gang oppdager jeg noe nytt. Det var blomstene jeg først var opptatt av. Men en kan jo ikke lese Falkberget uten å feste seg ved alle de kloke menn og kvinner han lar tale til oss. Noen ganger er det vel hans egne livserfaringer som skinner gjennom, andre ganger er det urimelighetene han stiller ut. Noe har vi hørt før, men Falkberget har gjerne sin litt spesielle måte å si ting på. Dessuten skinner også humoren hans gjennom rett som det er. Derfor begynte jeg å notere gode sitater.

Boka er gitt ut på Christianus Sextus forlag. Den har 16 kapitler: Glede, Minner, Drøm og lengsel, Søvn, Arbeid, Penger, Tid, Sannhet og løgn, Kjærlighet, Kvinner, Menn, Barn, Natur, Dyr, Utvikling og Livsvisdom.

Jo eldre Falkberget ble, jo mer av sin livsvisdom ville han gjerne formidle, har jeg inntrykk av. Derfor er det siste kapitlet Livsvisdom delt, først med sitater fra Den fjerde nattevakt, så med Christianus Sextus, og for Nattens brød er kapitlet delt i fire, ett avsnitt for hver av bøkene An-Magritt, Plogjernet, Johannes og Kjærlighets veier.

Gjennom illustrasjoner i Adresseavisen har JanO. vist at han har en stor evne til å tolke Johan Falkbergets forfatterskap og person. Min glede var derfor stor da han sa seg villig til å illustrere denne sitatsamlingen, noe som har gjort at boka er blitt svært vakker.

Det er mitt håp at boka kan være en inspirasjon til å ta fram Falkbergets bøker, eventuelt på nytt, og glede seg over hva og hvordan han skriver.

     kr_290    Kr 290,- pluss porto

Annema Storvik Nicolaisen:

«Falkbergets rike i ord og skulptur«

I samarbeid med Christianus Sextus forlag er det gitt ut et hefte med som har bilder av alle arbeidene fra utstillingen i 2009 med samme navn sammen med alle tekstene. I tillegg har kunstneren et forord om sin inspirasjon og det er også med et utdrag fra Sturle kojens Falkberget-biografi om smeden Johan Falkberget.

 kr_70   kr 70,- pluss porto

Eiliv Grue:

Kølfogden

En tilnærming til mysteriepersonen Johan Hedstrøm.

Heftet inneholder foredraget som Eiliv Grue holdt på Ratvolden på en av onsdagskveldene sommeren 2007.

kr_75       Utsolgt fra forlaget

Eiliv Grue:

Ordsmeden på Ratvolden

Ordforklaringer og kommentarer til Christianus Sextus

 

Eiliv Grue, pensjonist og bosatt på Røros. Her har han laget et hefte som hjelp til bedre å forstå teksten når en leser.

I tillegg til mer enn 500 ordforklaringer inneholder heftet lister over gruvefaglige uttrykk, gruvesamfunnets rangsystem, gamle måleenheter, primstavreferanser samt oversikt over latinske ord og sentenser.

Heftet er også nyttig når en leser andre av Falkbergets bøker.

kr_98      Kr 98,-   Utsolgt fra forlaget, men kan fortsatt finnes i salg hos andre

Bøker og hefter kan bestilles ved å benytte e-postadressen under

[email protected]