Endelig

I mange år har denne adressen min vært sovende. Men etter å ha avviklet en rekke engasjement, er tiden nå kommet til å gå mer inn i Falkbergets rike igjen.

Bosatt i Rugeldalen fra 1978 og aktiv med i formidlingen av Johan Falkbergets liv og virke siden 1989, har jeg jobbet ganske mye med litteraturen hans knyttet opp mot den natur og kultur han levde i og som vi fortsatt har her rundt oss. Gjennom omvisninger, vandringer og kåserier har jeg delt av min kunnskap. Nå vil jeg forsøke å dele mer til kanskje flere.

I 2010 ga jeg ut boka I loddsnorens tegn. Et utvalg Falkbergetsitater basert på bøkene Den fjerde nattevaktChristianus Sextus og Nattens brød. Boka er illustrert av Adresseavisas tegner JanO.

Noen av de innleggene jeg kommer til å skrive vil ta utgangspunkt i disse sitatene.