Utgivelser

Christianus Sextus forlag

Utgivelser:

2010:            I loddsnorens tegn

Falkbergetsitater i utvalg ved Åse Berg. Illustrert av JanO.

(Bilde av boka? Og så link på tittelen til videre omtale, sidetall, pris, ISBN nr osv. Det ligger mange eksempler på forlag og hvordan de presenterer bøkene sine på boknett forlagssida. Jeg kan jo se litt nærmere.)

2009:            Falkbergets rike i ord og skulptur

Annema Storvik Nicolaisens skulpturer inspirert av Falkberget-tekster

2009:            Ordsmeden på Ratvolden

Eiliv Grue: Ordforklaringer til Johan Falkbergets romanverk Christianus Sextus

2008:            Kølfogden i Johan Falkbergets Nattens brød

Eiliv Grue: En tilnærming til mysteriepersonen Johan Hedstrøm

1995:            Slik e ’e

Lyriske hverdagsbetrakninger.

Kjell Morten Knutsen. Illustrasjoner  Anne  Kathrine Dille

1994:            Arvedalslina

Odd Erling Skjølsvold: Historien om jernbanen fra Rugeldalen stasjon til Kongens gruve, 1886 – 1910.

1993:            Fra Muggruvas historie

Odd Erling Skjølsvold: Muggruva 1770 – 1919, den nordligste av Nordgruvene i Røros, rett opp for Rugeldalen stasjon.